Kirjoittajan blogeja

Näkövammaisuus vähenee

Pitkään on arvioitu, että maassamme on noin 80 000 näkövammaista. Jo vuoden 2000 kansallinen terveystarkastustutkimus antoi tätä hiukan alhaisemmat arviot. 30 vuotta täyttäneistä sokeita eli henkilöitä joiden näöntarkkuus eli visus on alle 0,1 olisi 15 000–17...

Pitäisikö äidin saada valita keisarileikkaus

Suomessa on lisätty valinnanvapautta terveydenhuollossa. Aiemmin toisen kunnan terveyspalveluiden käyttö oli vaikeaa, jopa mahdotonta. Nykyisen lain mukaan asiakas itse voi valita terveysaseman, jonka voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella vuoden välein.Hoito onnistuu...

Joukkoistamalla tilastovoimaa?

Joukkoistamisella tarkoitetaan eri toimijoiden ja kansalaisten osallistamista entistä vahvemmin erilaisiin hankkeisiin, esimerkiksi jakamalla videoita, sähköisiä kirjoja ja aineistoja. Joukkoja voidaan käyttää myös tilastointissa. Yleisön arviot esimerkiksi...

Ladataan kirjoituksia